פרטי המדדים

בדיקות סקר לגילוי מוקדם של סרטן

  • hadassah logo 2
  • מכון הלאומי


National Program for Quality Indicators in Community Healthcare 

התוכנית הלאומית למדדי איכות לרפואת הקהילה בישראל