top of page

פרטי המדדים

סוכרת

שיעור התיעוד של מרכיבי גובה ומשקל בחולי סוכרת בני 64-20
שיעור הביצוע של בדיקות לאיתור חלבון בשתן בחולי סוכרת בני 84-18
שיעור התיעוד של תפקודי כליה (קצב סינון גלומרולרי) בחולי סוכרת בני 84-18
שיעור חולי סוכרת עם פגיעה כלייתית בני 84-18
שיעור קבלת חיסון נגד שפעת בחולי סוכרת בני 17-2
שיעור ההימצאות של סוכרת בקרב בני 18 ומעלה
שיעור הביצוע של בדיקת המוגלובין מסוכרר בחולי סוכרת בני 18 ומעלה
שיעור בעלי רמת המוגלובין מסוכרר מאוזנת בחולי סוכרת בני 84-18
שיעור בעלי רמת המוגלובין מסוכרר גבוהה מ-9% בחולי סוכרת בני 18 ומעלה
שיעור הביצוע של בדיקות עיניים בחולי סוכרת בני 84-18
שיעור ההימצאות של סוכרת בקרב בני 17-2
שיעור המבקרים במרפאת סוכרת ילדים בקרב חולי סוכרת בני 17-2
שיעור הביצוע של בדיקת המוגלובין מסוכרר בחולי סוכרת בני 17-2
שיעור בעלי רמת המוגלובין מסוכרר גבוהה מ-9% בחולי סוכרת בני 17-2
שיעור ההימצאות של השמנת יתר בקרב חולי סוכרת בני 64-20
שיעור ההימצאות של השמנת יתר חולנית בקרב חולי סוכרת בני 64-20
שיעור ההימצאות של השמנת יתר והשמנת יתר חולנית בקרב חולי סוכרת בני 84-65
שיעור קבלת חיסון נגד שפעת בחולי סוכרת בני 18 ומעלה
שיעור קבלת חיסון נגד פניאומוקוק בחולי סוכרת בני 74-65
שיעור התיעוד של מרכיבי גובה ומשקל בחולי סוכרת בני 84-65
שיעור הטיפול התרופתי במעכבי מערכת הרנין-אנגיוטנסין בחולי סוכרת עם פגיעה כלייתית בני 74-18
שיעור התיעוד של מדידות לחץ דם בחולי סוכרת בני 18 ומעלה
שיעור בעלי לחץ דם נמוך או שווה ל-140/90 ממ"כ בחולי סוכרת בני 18 ומעלה
שיעור הביצוע של בדיקת כולסטרול בחולי סוכרת בני 18 ומעלה
שיעור בעלי רמת כולסטרול תקינה (ליפופרוטאין בצפיפות נמוכה קטן או שווה ל-100 מ"ג/ד"ל) בחולי סוכרת בני 18 ומעלה
שיעור ההימצאות של עודף משקל בקרב חולי סוכרת בני 64-20
bottom of page