top of page

פרטי המדדים

לב וכלי דם

שיעור הביצוע של בדיקת כולסטרול בקרב בני 54-35
שיעור הביצוע של בדיקת כולסטרול בקרב בני 74-55
שיעור עמידה ביעד כולסטרול לפי קבוצת סיכון למחלות לב בקרב בני 74-35
שיעור בעלי רמת כולסטרול תקינה (ליפופאוטאין בצפיפות נמוכה פחות או שווה ל-160 מ"ג/ד"ל) בקבוצת סיכון נמוך למחלות לב בבני 74-35
שיעור בעלי רמת כולסטרול תקינה (ליפופאוטאין בצפיפות נמוכה פחות או שווה ל-130 מ"ג/ד"ל) בקבוצת סיכון בינוני למחלות לב בבני 74-35
שיעור בעלי רמת כולסטרול תקינה (ליפופאוטאין בצפיפות נמוכה פחות או שווה ל-100 מ"ג/ד"ל) בקבוצת סיכון גבוה למחלות לב בבני 74-35
שיעור התיעוד של מדידות לחץ דם בקרב בני 54-20
שיעור התיעוד של מדידות לחץ דם בקרב בני 74-55
שיעור הטיפול בתרופות להורדת כולסטרול (ליפופרוטאין בצפיפות נמוכה) בחולי לב (לאחר ניתוח מעקפים ו/או צנתור לבבי) בקרב בני 35 ומעלה
שיעור בעלי רמת כולסטרול רצויה (ליפופרוטאין בצפיפות נמוכנ קטן או שווה ל-70 מ"ג/ד"ל) או טיפול בסטטינים בעצימות גבוהה בחולי לב (לאחר ניתוח מעקפים ו/או צנתור לבבי) בקרב בני 35 ומעלה
bottom of page