top of page

סוכרת

שיעור בעלי רמת המוגלובין מסוכרר גבוהה מ-9% בחולי סוכרת בני 17-2

שיעור בעלי רמת HbA1c גבוהה מ-9% (מונה), בחולי סוכרת בני 17-2 (מכנה)

רציונאל:

איזון מיטבי של רמות הגלוקוז בדמם של חולי סוכרת חשוב למניעת סיבוכים בטווח הקצר (רמות גלוקוז גבוהות, חמצת מטבולית, היפוגליקמיה) ובטווח הארוך – פגיעה בכלי דם גדולים וקטנים (המתבטאת במחלות לב וכלי דם, עיוורון, פגיעה בעצבים פריפרים ואי ספיקת כליות). המעקב אחר רמת הגלוקוז בדם מבוצע הן ברמה היומיומית על-ידי מדידה עצמית של החולה, והן אחת לתקופה על-ידי בדיקת המוגלובין מסוכרר (HbA1c), המשקפת את רמת הגלוקוז הממוצעת בדם בשלושת החודשים שקדמו לבדיקה. בדומה למבוגרים, גם בילדים יש למצוא את האיזון בין השאיפה להגיע לרמות גלוקוז בדם הקרובות לערך התקין ובין המגבלה של הסיכון להיפוגליקמיה. על פי המלצות ה-ADA רמת ה-HbA1c המגדירה איזון סוכרת טוב באוכלוסיית החולים הצעירים מגיל 18 היא 7.5%. רמת HbA1c מעל 9% מעידה על איזון בלתי מספק. מדד זה הינו ביטוי לשיעור חולי הסוכרת שמחלתם אינה מאוזנת [1].

מכנה:

חולי סוכרת בני 17-2, שביצעו בדיקת HbA1c בשנת המדד

מונה:

מספר המבוטחים במכנה אשר התוצאה של בדיקת ה-HbA1c האחרונה שלהם גבוהה מ-9%

הערות:

אין

רשימת ספרות:

[1] American Diabetes Association (ADA), “Standard of medical care in diabetes - 2017,” Diabetes Care, vol. 40 (sup 1), no. January, pp. s4–s128, 2017.

תוצאות
שיעור בעלי רמת HbA1c גבוהה מ-9% בחולי סוכרת בני 17-2 , לפי שנה
rates for year
שיעור בעלי רמת HbA1c גבוהה מ-9% בחולי סוכרת בני 17-2 , לפי מצב חברתי כלכלי
rates by socio-economic position and sex
מדד הבא
מדד קודם
bottom of page