מבוגרים בני 65 ומעלה

שיעור המבוגרים בני 75 ומעלה שחלה ירידה משמעותית במשקלם בשנתיים האחרונות

שיעור המבוגרים שחלה ירידה משמעותית במשקלם בשנתיים האחרונות (מונה) בקרב בני 65 ומעלה (מכנה)

רציונאל:

ניטור משקל הגוף בגיל המבוגר הוא בעל חשיבות מרובה. ירידה בלתי רצונית במשקל גוף בקרב קשישים הינה סמן אזהרה לשבריריות ודורשת בירור [1].

מכנה:

מבוטחים בני 65 ומעלה עם תיעוד משקל בשנת המדד ולפחות תיעוד משקל נוסף אחד בשנת המדד או בשנה שלפני שנת המדד

מונה:

מספר המבוטחים במכנה שאיבדו 10% ממשקלם או יותר בשנת המדד בהשוואה למשקל הגבוה ביותר שתועד עבורם בשנתיים האחרונות

הערות:

אין

רשימת ספרות:

[1] A. Heiat, V. Vaccarino, and H. M. Krumholz, “An evidence-based assessment of federal guidelines for overweight and obesity as they apply to elderly persons.,” Arch. Intern. Med., vol. 161, no. 9, pp. 1194–1203, May 2001.

תוצאות
שיעור המבוגרים בני 65 ומעלה שחלה ירידה משמעותית במשקלם בשנתיים האחרונות, לפי שנה
שיעור המבוגרים בני 65 ומעלה שחלה ירידה משמעותית במשקלם בשנתיים האחרונות, לפי מצב חברתי כלכלי
  • hadassah logo 2
  • מכון הלאומי


National Program for Quality Indicators in Community Healthcare 

התוכנית הלאומית למדדי איכות לרפואת הקהילה בישראל