top of page

Measures Rates

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
מדד
תחום
89.16%
89.51%
90.33%
90.80%
89.70%
88.20%
87.60%
שיעור התיעוד של מרכיבי גובה ומשקל בקרב בני 64-20
קידום בריאות
2.56%
2.56%
2.53%
2.50%
2.50%
2.50%
2.50%
שיעור ההמצאות של תת משקל בקרב בני 64-20
קידום בריאות
34.47%
34.49%
34.58%
34.60%
34.40%
34.20%
34.10%
שיעור ההמצאות של עודף משקל בקרב בני 64-20
קידום בריאות
24.10%
23.76%
23.43%
23.20%
23.10%
23.00%
22.80%
שיעור ההימצאות של השמנת יתר בקרב בני 64-20
קידום בריאות
89.12%
90.65%
91.73%
91.90%
91.00%
88.10%
83.90%
שיעור תיעוד מצב עישון בקרב בני 74-16
קידום בריאות
19.46%
19.15%
18.93%
19.20%
19.60%
20.30%
20.20%
שיעור עישון בקרב בני 74-16
קידום בריאות
72.06%
72.46%
70.92%
70.40%
69.60%
69.30%
69.90%
שיעור הביצוע של ממוגרפיה לגילוי מוקדם של סרטן השד בנשים בנות 74-50
בדיקות סקר לגילוי מוקדם של סרטן
65.37%
64.76%
63.80%
59.00%
59.40%
58.30%
56.50%
שיעור הביצוע של בדיקה לגילוי מוקדם של סרטן המעי הגס בקרב בני 74-50
בדיקות סקר לגילוי מוקדם של סרטן
65.42%
64.31%
62.83%
-
-
-
-
שיעור הביצוע של קולונוסקופיה תוך 6 חודשים לאחר בדיקת דם סמוי חיובית
בדיקות סקר לגילוי מוקדם של סרטן
53.88%
50.92%
49.35%
48.70%
48.20%
48.10%
47.10%
שיעור הנשים בגילאים 54-35 אשר ביצעו בדיקות סיקור לסרטן צוואר הרחם ב- 3 השנים האחרונות
בדיקות סקר לגילוי מוקדם של סרטן
32.65%
34.64%
35.71%
36.60%
37.60%
39.00%
47.40%
שיעור הנשים בגילאים 53-34 אשר לא ביצעו בדיקת סיקור לסרטן צוואר הרחם ב-5 השנים האחרונות
בדיקות סקר לגילוי מוקדם של סרטן
88.39%
88.26%
87.89%
87.70%
86.40%
85.30%
84.80%
שיעור הביצוע של בדיקת המוגלובין בתינוקות בני 18-9 חודשים
ילדים ובני נוער
8.58%
8.24%
7.84%
8.80%
7.90%
8.10%
8.60%
שיעור ההימצאות של אנמיה בקרב תינוקות בני 18-9 חודשים
ילדים ובני נוער
78.88%
79.17%
79.69%
79.90%
77.90%
75.20%
72.70%
שיעור התיעוד של מדידת גובה ומשקל בקרב ילדים בני 7
ילדים ובני נוער
4.55%
4.33%
4.46%
4.50%
4.10%
4.30%
-
שיעור ההימצאות של רזון בקרב ילדים שמלאו להם 7 שנים בשנת המדד
ילדים ובני נוער
10.97%
11.20%
11.93%
12.60%
13.00%
13.20%
-
שיעור ההימצאות של עודף משקל בקרב ילדים שמלאו להם 7 שנים בשנת המדד
ילדים ובני נוער
6.88%
6.91%
7.08%
7.60%
8.10%
7.90%
-
שיעור ההימצאות של השמנת יתר בקרב ילדים שמלאו להם 7 שנים בשנת המדד
ילדים ובני נוער
77.54%
76.71%
74.94%
75.10%
75.40%
74.50%
76.80%
שיעור התיעוד של מרכיבי גובה ומשקל בקרב בני 18-14
ילדים ובני נוער
61.91%
60.42%
60.97%
63.10%
64.30%
63.40%
62.40%
שיעור קבלת חיסון נגד שפעת בקרב בני 65 ומעלה
מבוגרים בני 65 ומעלה
78.33%
78.06%
78.44%
78.40%
78.10%
76.60%
78.70%
שיעור קבלת חיסון נגד פניאומוקוק בקרב בני 74-65
מבוגרים בני 65 ומעלה
79.46%
79.48%
80.11%
79.70%
81.40%
79.10%
80.00%
שיעור התיעוד של מרכיבי גובה ומשקל בקרב בני 84-65
מבוגרים בני 65 ומעלה
15.40%
15.34%
15.17%
14.20%
14.90%
14.90%
14.80%
שיעור תת משקל בקרב מבוגרים בני 75 ומעלה
מבוגרים בני 65 ומעלה
6.03%
6.20%
6.28%
6.40%
6.30%
7.20%
7.20%
שיעור המבוגרים בני 75 ומעלה שחלה ירידה חדה במשקלם בשנתיים האחרונות
מבוגרים בני 65 ומעלה
33.22%
33.22%
33.35%
33.20%
33.10%
33.30%
33.50%
שיעור ההימצאות של השמנת יתר בקרב בני 84-65
מבוגרים בני 65 ומעלה
4.68%
4.82%
4.95%
4.80%
5.30%
5.20%
5.20%
שיעור שימוש היתר בבנזודיאזפינים בקרב בני 65 ומעלה
מבוגרים בני 65 ומעלה
1.88%
2.17%
2.29%
2.40%
2.50%
2.60%
3.10%
שיעור השימוש בבנזודיאזפינים ארוכי טווח בקרב בני 65 ומעלה
מבוגרים בני 65 ומעלה
32.71%
28.05%
24.81%
25.90%
25.50%
-
-
טיפול תרופתי הולם בבני 85-65 לאחר שבר בצוואר הירך
מבוגרים בני 65 ומעלה
0.79%
0.78%
0.79%
0.80%
0.90%
0.80%
0.90%
שיעור ההימצאות של אסתמה מתמשכת בקרב בני 45-5
מחלות נשימתיות
71.94%
70.67%
69.71%
68.90%
66.80%
67.40%
66.20%
שיעור יחס התרופות לאסתמה (תרופות להקלה מתוך סך התרופות) גדול או שווה 0.5 בקרב בני 45-5
מחלות נשימתיות
40.77%
35.27%
35.21%
36.70%
42.10%
41.70%
37.30%
שיעור קבלת חיסון נגד שפעת בקרב חולי אסתמה מתמשכת בני 45-5
מחלות נשימתיות
75.37%
75.39%
73.51%
70.80%
67.30%
57.90%
52.40%
שיעור הביצוע של ספירומטריה בקרב חולי מחלת ריאות חסימתית כרונית ואוכלוסייה בסיכון גבוה בני 75-50
מחלות נשימתיות
42.02%
38.81%
34.53%
25.30%
13.80%
10.90%
6.60%
תיעוד ערכי בדיקת ספירומטריה בקרב חולי מחלת ריאות חסימתית כרונית ואוכלוסייה בסיכון גבוה בני 75-50
מחלות נשימתיות
88.13%
88.15%
88.33%
88.20%
87.50%
86.20%
87.10%
שיעור הביצוע של בדיקת כולסטרול בקרב בני 54-35
לב וכלי דם
75.26%
75.34%
75.83%
75.30%
76.20%
76.80%
78.00%
שיעור הביצוע של בדיקת כולסטרול בקרב בני 74-55
לב וכלי דם
84.67%
84.14%
84.16%
83.30%
83.30%
83.90%
83.60%
שיעור עמידה ביעד כולסטרול לפי קבוצת סיכון למחלות לב בקרב בני 74-35
לב וכלי דם
90.48%
90.35%
90.18%
89.50%
89.40%
89.80%
90.10%
שיעור בעלי רמת כולסטרול תקינה (ליפופאוטאין בצפיפות נמוכה פחות או שווה ל-160 מ"ג/ד"ל) בקבוצת סיכון נמוך למחלות לב בבני 74-35
לב וכלי דם
73.44%
73.16%
73.11%
72.20%
72.00%
72.80%
71.80%
שיעור בעלי רמת כולסטרול תקינה (ליפופאוטאין בצפיפות נמוכה פחות או שווה ל-130 מ"ג/ד"ל) בקבוצת סיכון בינוני למחלות לב בבני 74-35
לב וכלי דם
35.46%
34.47%
33.32%
30.70%
29.30%
30.80%
27.70%
שיעור בעלי רמת כולסטרול תקינה (ליפופאוטאין בצפיפות נמוכה פחות או שווה ל-100 מ"ג/ד"ל) בקבוצת סיכון גבוה למחלות לב בבני 74-35
לב וכלי דם
92.13%
92.50%
92.91%
93.10%
92.70%
91.40%
92.10%
שיעור התיעוד של מדידות לחץ דם בקרב בני 54-20
לב וכלי דם
81.25%
80.78%
81.49%
81.10%
83.10%
82.00%
82.80%
שיעור התיעוד של מדידות לחץ דם בקרב בני 74-55
לב וכלי דם
70.19%
67.89%
65.84%
63.20%
60.10%
57.20%
55.90%
שיעור בעלי רמת כולסטרול נמוכה או שווה ל-70 מ"ג/ד"ל או טיפול בסטטינים בעצימות גבוהה לאחר צנתור לבבי / ניתוח מעקפים בקרב בני 80-35
לב וכלי דם
83.42%
82.36%
82.26%
82.40%
82.50%
82.20%
82.90%
שיעור הטיפול בתרופות להורדת כולסטרול לאחר ניתוח מעקפים ו/או צינתור לבבי בקרב בני 80-35
לב וכלי דם
9.71%
9.70%
9.56%
9.70%
9.70%
9.70%
9.60%
שיעור ההימצאות של סוכרת בקרב בני 18 ומעלה
סוכרת
90.90%
90.73%
90.91%
89.80%
90.20%
90.00%
89.60%
שיעור הביצוע של בדיקת המוגלובין מסוכרר בחולי סוכרת בני 18 ומעלה
סוכרת
71.74%
70.81%
69.67%
69.60%
67.60%
66.40%
64.30%
שיעור בעלי רמת המוגלובין מסוכרר מאוזנת בחולי סוכרת בני 84-18
סוכרת
9.01%
9.60%
9.98%
10.30%
11.00%
11.60%
12.20%
שיעור בעלי רמת המוגלובין מסוכרר גבוהה מ-9% בחולי סוכרת בני 18 ומעלה
סוכרת
71.83%
72.48%
72.70%
72.80%
75.90%
75.00%
74.30%
שיעור הביצוע של בדיקות עיניים בחולי סוכרת בני 84-18
סוכרת
81.33%
81.24%
81.02%
79.40%
79.70%
78.60%
77.80%
שיעור הביצוע של בדיקות לאיתור חלבון בשתן בחולי סוכרת בני 84-18
סוכרת
92.40%
92.20%
92.50%
91.30%
91.80%
91.50%
91.30%
שיעור התיעוד של תפקודי כליה (קצב סינון גלומרולרי) בחולי סוכרת בני 84-18
סוכרת
32.05%
32.11%
32.69%
31.50%
31.10%
30.50%
30.10%
שיעור חולי סוכרת עם פגיעה כלייתית בני 84-18
סוכרת
91.05%
90.68%
91.44%
90.70%
91.60%
90.00%
91.10%
שיעור התיעוד של מדידות לחץ דם בחולי סוכרת בני 18 ומעלה
סוכרת
82.38%
82.96%
83.04%
83.30%
83.60%
83.70%
83.70%
שיעור בעלי לחץ דם נמוך או שווה ל-140/90 ממ"כ בחולי סוכרת בני 18 ומעלה
סוכרת
91.04%
90.95%
91.31%
90.10%
90.80%
90.80%
90.80%
שיעור הביצוע של בדיקת כולסטרול בחולי סוכרת בני 18 ומעלה
סוכרת
68.64%
66.57%
65.89%
64.00%
63.40%
63.10%
63.80%
שיעור בעלי רמת כולסטרול תקינה (ליפופרוטאין בצפיפות נמוכה קטן או שווה ל-100 מ"ג/ד"ל) בחולי סוכרת בני 18-80
סוכרת
84.82%
84.71%
85.87%
85.10%
88.00%
86.70%
-
שיעור התיעוד של מרכיבי גובה ומשקל בחולי סוכרת בני 64-20
סוכרת
34.68%
34.97%
35.06%
34.90%
35.00%
34.70%
-
שיעור ההימצאות של עודף משקל בקרב חולי סוכרת בני 64-20
סוכרת
30.47%
30.45%
30.40%
30.50%
30.40%
30.30%
-
שיעור ההימצאות של השמנת יתר בקרב חולי סוכרת בני 64-20
סוכרת
20.83%
20.58%
20.66%
20.80%
21.00%
21.40%
-
שיעור ההימצאות של השמנת יתר חולנית בקרב חולי סוכרת בני 64-20
סוכרת
88.51%
88.32%
89.19%
88.50%
90.50%
89.80%
-
שיעור התיעוד של מרכיבי גובה ומשקל בחולי סוכרת בני 84-65
סוכרת
42.99%
43.29%
43.67%
43.90%
43.90%
44.10%
-
שיעור ההימצאות של השמנת יתר והשמנת יתר חולנית בקרב חולי סוכרת בני 84-65
סוכרת
59.93%
59.86%
61.00%
62.00%
63.60%
61.60%
61.20%
שיעור קבלת חיסון נגד שפעת בחולי סוכרת בני 18 ומעלה
סוכרת
84.70%
84.45%
84.82%
84.60%
84.00%
81.90%
85.30%
שיעור קבלת חיסון נגד פניאומוקוק בחולי סוכרת בני 74-65
סוכרת
0.13%
0.13%
0.12%
0.10%
0.10%
0.10%
0.10%
שיעור ההימצאות של סוכרת בקרב בני 17-2
סוכרת
84.78%
88.62%
87.59%
88.10%
87.40%
87.20%
86.50%
שיעור המבקרים במרפאת סוכרת ילדים בקרב חולי סוכרת בני 17-2
סוכרת
80.98%
78.90%
80.34%
80.60%
76.70%
75.40%
74.50%
שיעור הביצוע של בדיקת המוגלובין מסוכרר בחולי סוכרת בני 17-2
סוכרת
31.48%
34.12%
34.82%
35.70%
37.00%
37.10%
38.20%
שיעור בעלי רמת המוגלובין מסוכרר גבוהה מ-9% בחולי סוכרת בני 17-2
סוכרת
43.15%
41.20%
41.42%
46.30%
54.80%
49.80%
48.30%
שיעור קבלת חיסון נגד שפעת בחולי סוכרת בני 17-2
סוכרת
19.6
19.4
19.5
20.8
21.5
20.8
21.1
היקף השימוש בתרופות אנטיביוטיות סיסטמיות, ל- 1000 איש, ליום
תרופות אנטיביוטיות
24.42%
24.81%
24.64%
26.40%
24.20%
22.10%
21.80%
שיעור השימוש בתרופות אנטיביוטיות מסוג צפלוספורינים וקווינלונים, מתוך סך התרופות האנטיביוטיות
תרופות אנטיביוטיות
87.59%
85.55%
83.34%
-
-
-
-
שיעור הביצוע של בדיקה מולקולרית להפוטיטוס סי בקרב בעלי בדיקת סרולוגיה חיובית (אי-פעם)
תרופות אנטיביוטיות
39.95%
36.11%
34.68%
35.40%
32.50%
-
-
שיעור המקרים בהם התקיים מגע טיפולי עם איש בריאות הנפש בקהילה תוך 14 יום מהשחרור מאשפוז פסיכיאטרי שמשכו בין 14 ל-365 ימים, בקרב בני 18 ומעלה
בריאות הנפש
1.35%
1.31%
1.28%
1.20%
1.30%
-
-
שיעור ההימצאות של מחלות נפש קשות (סכיזופרניה, הפרעה סכיזואפקטיבית או הפרעה דו-קוטבית), בקרב בני 18 ומעלה
בריאות הנפש
14.99%
14.93%
14.83%
14.80%
13.90%
-
-
שיעור ההימצאות של סוכרת בקרב אנשים עם מחלת נפש קשה בני 18 ומעלה
בריאות הנפש
89.79%
89.87%
89.92%
89.40%
89.60%
-
-
שיעור הביצוע של בדיקת המוגלובין מסוכרר בקרב אנשים עם מחלת נפש קשה וסוכרת, בני 18 ומעלה
בריאות הנפש
72.07%
71.83%
71.15%
70.70%
67.70%
-
-
שיעור בעלי רמת המוגלובין מסוכרר מאוזנת בקרב אנשים עם מחלת נפש קשה וסוכרת, בני 84-18
בריאות הנפש
10.76%
10.88%
11.01%
11.60%
11.60%
-
-
שיעור בעלי רמת המוגלובין מסוכרר גבוהה מ-9% בקרב בקרב אנשים עם מחלת נפש קשה וסוכרת, בני 18 ומעלה
בריאות הנפש
53.47%
53.95%
54.96%
55.90%
61.20%
-
-
שיעור התיעוד של מרכיבי גובה ומשקל בקרב אנשים עם מחלת נפש קשה בני 64-20
בריאות הנפש
40.80%
40.81%
40.57%
40.30%
38.00%
-
-
שיעור ההימצאות של השמנת יתר בקרב אנשים עם מחלת נפש קשה בני 64-20
בריאות הנפש
bottom of page